Website disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Camanotech met grote zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Camanotech verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Camanotech aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Camanotech worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Camanotech uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Camanotech worden onderhouden wordt afgewezen.